Skip to main content

5

Sivainkubator bistår i stabiliseringen av kraftmarkedet med AI-basert løsning

Årsrapport 2023

Fornybare kraftkilder som sol og vind kan ikke levere kraft med samme forutsigbarhet som de tradisjonelle kildene. Ved å bistå programvareselskapet Versiro bidrar Sivainkubatoren Smart Innovation Norway til smartere energiproduksjon ved hjelp av kunstig intelligens.

Det finnes 35 inkubatorer i Siva sitt nasjonale inkubasjonsprogram, og mer enn 2000 norske bedrifter nyter godt av deres tjenester.

Smart Innovation er inne i sin andre tiårsperiode i programmet. Sivainkubatoren oppdaget fort hvilket stort internasjonalt potensial Versiro hadde, da de startet samarbeidet med det trondheimsbaserte selskapet for et par år siden.

Fortress Fund bidro med tidligfasekapital, og inkubatoren selv bidro med kompetanse inn i virksomheten, som har utviklet en programvare for beslutningsstøtte innen kraftsektoren. Plattformen er basert på kunstig intelligens og skal hjelpe produsenter av fornybar kraft med hvordan de planlegger når det oppstår perioder med usikkerhet i pris og produksjon. Versiro har også som mål å gjøre det enklere å drive dag-til-dag-handel i kraftmarkedene.

– Fortress Fund, med sin kombinasjon av bransjekompetanse, folkene i fondet og tilknytning til sterke fagmiljøer innen energi, var en spesielt god match for oss. I tillegg til å hjelpe oss med kapital for å vokse, tilbyr de et stort nettverk og relevant kompetanse. Det gjør at vi kan unngå mange fallgruver – fordi vi kan lene oss på erfaring som er bygget opp fra før, sier Simon Risanger, som er én av to gründere i Versiro.

Det er et meget innovativt selskap med kloke hoder. Alt som har med alternativ energi å gjøre har i dag et enormt potensial.

Ideen og konseptet til gründerne Risanger og Markus Löschenbrand dukket opp under separate doktorgradsarbeider på NTNU, der de begge forsket på kraftsystemer innen industriell økonomi og industriledelse og elkraftteknikk. I arbeidet med å kommersialisere forskningen, skapte de Versiro i 2022.

Mikael Melitshenko, Head of Venture I Smart Innovation, mener de er heldige som har Versiro i porteføljen.

– Det er et meget innovativt selskap med kloke hoder. Alt som har med alternativ energi å gjøre har i dag et enormt potensial. Her er det store internasjonale muligheter. Vi kan åpne dører til disse store markedene og bidra med rådgiving til ledelsen i selskapet. Det å ha tilgang til ressurspersoner med mange års erfaring er gull for et gründerselskap, mener Melitshenko.

Versiro har vært aktive i gründermiljøet 6AM/Digs i Trondheim, og ble tatt opp i Startuplabs akseleratorprogram i 2023. Selskapet ser på Tyskland som et foregangsland i det grønne skiftet, og planlegger å lansere produkt der og i Sverige og Danmark i løpet av året. De har et internasjonalt team med medlemmer i Uppsala, Wien og Bratislava.

GOD MATCH: Daglig leder i Fortress Fund, Lorenzo Ruscelli (fra venstre), har stor tro på Versiro-gründerne, Simon Risanger og Markus Löschenbrand.

Foto: Mari K. Buckholm/Smart Innovation Norway

– Skal det grønne skiftet skje i praksis, må man komme opp med slike løsninger. Det trengs nye prosesser for å tilrettelegge for den store endringen som innebærer en planlagt tredobling av fornybar energiproduksjon i løpet av seks år, sier Risanger.

Som en motsats til uforutsigbarheten i kraftsystemene, har de utviklet en AI-modell som fanger opp svært mye data.

– For å få fornybar energi inn i miksen og skape den nødvendige fleksibiliteten, må vi blant annet sluse inn værmeldinger, live-strømmer fra kraftbørsene, prognoser på fornybar energi, samt diverse datakilder i ulike format. Dette skal prosesseres, og analysene presenteres i sanntid. Dette er ingen liten utfordring, siden det er beregninger på store mengder komplekse data fra ulike kilder som skal være enkelt og sikkert tilgjengelig, sier gründeren.

Fakta

  • Smart Innovation Norway er et non-profit forsknings- og innovasjonsselskap, som arbeider for det grønne skiftet og nye bærekraftige arbeidsplasser. De hjelper bedrifter og kommuner med anvendt forskning, innovasjon og kommersialisering innen bærekraftig energi, anvendt kunstig intelligens, digitalt entreprenørskap, smarte byer og sosial og adferdsmessig innovasjon. Selskapet er blant de fremste i Norge innen EU-forskning.

  • Siva er deleier i selskapet gjennom Smart Innovation Holding AS.