Skip to main content

2

Siva i tall

Årsrapport 2023

Siva i tall

Siva sikrer bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge.

Inkubasjonsprogrammet

Totalt antall bedrifter i 2023

2061

bedrifter

Samlet verdiskaping hos bedriftene i 2022

758

millioner kroner

2023 var det første året i Sivas nye tiårige næringshage- og inkubasjonsprogrammer.


Næringshageprogrammet

Totalt antall bedrifter i 2023

2544

bedrifter

Samlet verdiskaping hos bedriftene i 2022

15

milliarder kroner

2023 var det første året i Sivas nye tiårige næringshage- og inkubasjonsprogrammer.


Eierskapsvirksomheten

71

innovasjonsselskaper

3

millioner kroner investert i 2023


Norsk katapult

5

katapultsentre

8

katapultnoder (pilot)

1325

gjennomførte prosjekter i 2023

1467

bedrifter har benyttet katapultsentrenes tjenestetilbud i 2023


Eiendomsporteføljen

Nye investeringer i 2023

699

millioner kroner

Eiendommer og eierandeler solgt i 2023

338

millioner kroner

Kun datterselskap

219000

kvadratmeter

27750

endring fra i fjor

Utleiegrad

88 %
2021
89 %
2022
88 %
2023

Avkastning 2021

29

Avkastning 2022

14

Avkastning 2023

3