Skip to main content

6

Produserer lynkjappe ladere for transport

Årsrapport 2023

Cyan Energy utvikler høykapasitetsladere for elektriske kjøretøy og fartøy i samarbeid med flere kompetansebedrifter. Blant disse er katapultsenteret DigiCat, som er en del av innovasjonsselskapet og sivapartneren ÅKP i Ålesund. Det ambisiøse målet er å erstatte dagens bensinstasjoner med tanke på ladehastighet og betalingsløsninger.

Cyan Energy er et perfekt eksempel på hvor viktig samspillet mellom inkubator og katapultsentrene kan være for banebrytende nye konsepter i Norge.

– Vi hadde ønske om å gjøre konseptet vårt forståelig for selskapets investorer og potensielle samarbeidspartnere, som Enova og Statens Vegvesen. ÅKP så potensialet i det vi holdt på med og ville bruke de virkemidler som er her i regionen, sier gründer Bjørn Bjerke i Cyan Energy.

ÅKP er fasilitator for et komplett inkubatornettverk og kobler kompetansemiljø sammen.

– For Cyan Energy startet reisen egentlig med at ÅKP som inkubator introduserte selskapet for katapultsenteret DigiCat og mente vi burde ta en prat. Vi hadde et kort kartleggingsmøte for å avdekke behov, og sammen snevret vi det ned til noe vi kunne levere. Vi fant en leverandør som var i stand til å gjennomføre prosjektet, og det gikk kort tid fra første kontakt til de fikk levert et produkt de var fornøyde med, forteller prosjektleder Arne Nerem Monsholm i DigiCat.

I samarbeid med Ocean Visioneering AS ble en flytende installasjon for hurtiglading av båter modellert og gjort tilgjengelig for visning i VR. Hensikten var å forklare og illustrere konseptet på en moderne plattform. Resultatet ble demonstrert både for kunder og investorer ved hjelp av VR-utstyr fra DigiCat.

– Hadde ikke vi utviklet dette, ville vi ikke fått til denne høykapasitets batteriløsningen. Uten bruk av DigiCat hadde vi heller ikke fått i stand løsningen med å legge alt under bakken på landanlegg, på samme måte som vi gjør på kaianlegg, sier gründer Bjerke.

SIVAVIRKEMIDLER: For Cyan Energy og gründer Bjørn Bjerke startet reisen med at ÅKP introduserte selskapet for DigiCat.

Idé fra olje- og gassboring

Han kommer fra oljebransjen, med erfaring fra tidligere Kongsberg Offshore (Technip FMC) og Statoil (Equinor). Ideen ble født i et prosjekt som eierselskapet Petro Well Services hadde i Argentina. Det dreide seg om boring av brønner på land for naturgassproduksjon.

– Bjerke har overført kompetanse og innovasjon fra fossil industri og tatt tak i energiutfordringene her i Norge. Det er åpenbart at vi trenger endringer og grønne løsninger. Med den første prototypen av en hybrid drivstoffstasjon som ikke er fossil, jobbes det med en energistasjon for veifarende. Teknologien kan også utnyttes til marint bruk og i luftfarten. Alle tre løsninger er patenterte, forklarer seniorrådgiver i ÅKP, Arne Mehl. 

For Cyan Energy startet reisen med at ÅKP introduserte selskapet for katapultsenteret DigiCat.

Hydrogen hybrid løsning som konkurransefortrinn

Kapasitetsutfordringene i strømnettet er en utfordring som også skaper muligheter. Med bruk av hydrogen til produksjon av strøm, vil ladestasjonene være langt mindre avhengig av nettkapasiteten.  

I tillegg til lokal produksjon av strøm fra hydrogendrevne brenselsceller, har selskapet installert en gitt effekt med strømproduksjon fra vind og sol. For å levere lovet effekt til enhver tid og kjøre en optimal kostnad for produksjon og lagring av energi, har Cyan Energy utviklet en programvareløsning som optimaliserer hvilke energikilder som skal brukes. 

– I sammenheng med store lagringskapasiteter av energi kan vi garantere lovet effekt på hvert ladepunkt til enhver tid, sier Bjørn Bjerke. 

UNIK: SeniorrådgiverArne Mehl i ÅKP mener Cyan Energy tilbyr en unik løsning som er en game changer for transportnæringen. 

Sterk interesse fra tungtransport

Forbedrede standarder åpner for at fremtidige kjøretøy vil ha større kapasitet til å ta imot den strømmen som kreves for å få ladet opp kjøretøy på kortere tid.  

Spesielt tungtransporten er av stor interesse for Cyan Energy. De nye elektriske lastebilene tas nå i bruk i betydelig omfang av nasjonale selskap, blant annet matvaredistributøren ASKO. Målet er en fossilfri transport innen utgangen av 2026. Både Otta og Åndalsnes er eksempler på relevante knutepunkt hvor de tunge bilene vil ha behov for kjapp lading på eksportveien fra Nordvestlandet. Slike strekninger er det mange av i Norge. 

– Dette er en game changer for transportnæringen. Piloten er klar, og jeg kan i dag ikke se noen andre konsepter som kan matche denne løsningen i pålitelighet og kapasitet. Slik vi har oppfattet signalene i en tidlig dialog med en aktør som Asko og andre, fremstår løsningen som unik, sier Arne Mehl.