Skip to main content

13

Organisasjon og ledelse

Årsrapport 2023

Organisasjon og ledelse

Siva er lokalisert i Trondheim og hadde 56 ansatte ved utgangen av 2023. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av kompetansen i organisasjonen og effektiviteten i virkemidlene som selskapet har til rådighet.

26

kvinner

30

menn

56

ansatte

* Ved utgangen av 2023

Sivas ledergruppe per mars 2024

Portrettfoto: Berre AS

Bilde av Jan Morten Ertsaas

Jan Morten Ertsaas

administrerende direktør
Bilde av Gaute Moldestad

Gaute Moldestad

direktør Industriutvikling
Bilde Andreas Krüger Enge

Andreas Krüger Enge

direktør Strategi og samfunnskontakt
Bilde av Kristin Eriksen

Kristin Eriksen

direktør Innovasjonsprogram og industrielle testfasiliteter
Bilde av Steinar Jørstad

Steinar Jørstad

finansdirektør
Bilde av Lise Bartnes Aalberg

Lise Bartnes Aalberg

direktør Eierskap og eiendom