Skip to main content

6

Marint reststoff kan bli havets gull

Årsrapport 2023

Gründer Michal Meyer Nilssen mener fiskeskinn kan bli en blå, bærekraftig millionindustri. Bistand fra Sivas inkubasjonsprogram og tilførsel av industriell kompetanse fra katapultordningen har vært viktig for utviklingen av startup-virksomheten.

I 2019 skrev Nilssen en universitetsoppgave ved Nord Universitet om utnyttelse av fiskeskinn i et entreprenør og økonomisk perspektiv. Like etter deltok han i nasjonal finale i Venture Cup, og deretter den globale finalen i Babson Collaborative Student Challenge. Det ble starten på selskapet Norskin Materials.

BÆREKRAFTIG MOTE: Fiskeskinn kan gå fra å være en miljøkostnad til å være verdiskaping.

Foto: Thomas Adriaan Morel

Bærekraftig konsept innen fiskeindustrien

Selskapet, som har produksjonslokaler på Holstad i Fauske kommune, jobber med å automatisere flåing av stamfisk, samtidig som de tar vare på kvaliteten på skinnet. På den måten kan de kan levere høykvalitetsprodukter til europeiske garverier og bruke skinnet innen industrier som mote, biler og møbler.

Med fokus på bærekraft, og i dette tilfelle bedre utnyttelse av et restråstoff som ellers ville gått til kverning og oppmaling, er prosjektet helt i tråd med regjeringens strategi for økt verdiskaping fra marint restråstoff.

Dette er et godt eksempel på hvordan ulike deler av virkemiddelapparatet kan gi bedriftene en helhetlig innovasjonsreise.

Avgjørende samarbeid med virkemiddelapparatet

Tilgang til kvalitetsråvarer, utvikling av industrielle verktøy, skikkelig rådgiving, samt økonomisk bistand er viktige bestanddeler i byggingen av virksomheter. Gode råvarer fikk Norskin på plass gjennom en femårsavtale med stamfiskanlegget til Benchmark Genetics i Kobbelv. Selskapet produserer og leverer lakserogn til kunder over hele landet, og var en naturlig, lokal samarbeidspartner. I tillegg tok Nilssen aktivt i bruk virkemiddelapparatet fra et tidlig tidspunkt.

– Dette er et godt eksempel på hvordan ulike deler av virkemiddelapparatet kan gi bedriftene en helhetlig innovasjonsreise. Sivastrukturen har jobbet tett på Norskin hele veien, og har fungert som en “henviser” til relevante virkemidler. Både Siva, Innovasjon Norge og Forskingsrådet har bistått Norskin med ulike tilbud i riktig fase for selskapet, sier fagleder for team inkubator og næringshage i Siva, Randi Torvik.

TROEN PÅ FISKESKINN: Gründer Michal Meyer Nilssen snur fiskeskinn fra å være en miljøkostnad til å være verdiskaping. 

Foto: John Christian Andreassen 

Inkubatorbedrift

I oppstartsfasen fikk Norskin Materials avgjørende bistand fra Inkubator Salten, inkubatoren i innovasjonsselskapet KPB (Kunnskapsparken Bodø). De bisto også med å koble Norskin til KUPA, som er et industrirettet innovasjonsselskap. Begge aktørene er inkubatorer i Sivas nasjonale inkubasjonsprogram, og en del av den nasjonale Sivastrukturen. Norskin Materials har også fått innvilget 350 000 kroner gjennom Sivafondet i utviklingsstøtte, for å gjennomføre katapultprosjekter til en verdi av 650 000 kroner. Sivafondet ble etablert for å mobilisere SMBer til å ta i bruk kompetansen og testfasilitene som katapultsentrene representerer. 

Endret metode etter katapulttesting

Med mål om å effektivisere avskinningen av laksen, og samtidig bevare kvaliteten for å kunne introdusere det som et høyverdiprodukt for skinn- og lærindustrien, meldte det seg tidlig et behov for utprøving og testing. Det som tidligere hadde vært en manuell prosess, måtte automatiseres. I og med at Norskin allerede var en del av inkubasjonsprogrammet til KPB (Kunnskapsparken Bodø), var veien kort til ordningen Norsk katapult, som også forvaltes av Siva.

– Gjennom Norsk katapult fikk vi tilgang på fasiliteter hos katapultsenteret Manufacturing Technology på Raufoss. Det gjorde at vi avdekket svakheter vi ellers ikke ville oppdaget, forteller Michal Meyer Nilssen.

– Vi fikk en veldig bra igangsetting hvor vi lekte med ideer på et tidlig stadium, kombinerte deres ekspertise om materialer med vår egen, og landet på et konsept som fungerte.

Resultatet fra prosjektet ble mer skånsom avskinning, i tillegg til at man fikk større lakseskinn.

– Å finne en metode som lar seg industrialisere er typisk det som ligger innenfor vårt kompetanseområde. Vi kan se på prosesser med nye briller, fordi vi kjenner andre typer produksjonsprosesser i ulike industrier vi kan teste og overføre, forklarer daglig leder Emma Østerbø ved katapultsenteret Manufacturing Technology.