Skip to main content

3

Leders betraktninger

Årsrapport 2023

En styrket organisasjon

Norsk næringsliv skal gjennom den største omstillingen i moderne tid. Det grønne skiftet vil være krevende, men også by på muligheter, og Norge har satt seg ambisiøse mål. Et av regjeringens viktige virkemidler for å nå disse målene er Siva – Selskapet for industrivekst. Gjennom 2023 har vi jobbet med å tydeliggjøre vår rolle og våre virkemidler samtidig som vi har videreført arbeidet med å effektivisere måten vi jobber på.

Norsk og internasjonalt næringsliv står midt i en grønn omstilling som griper inn i alle måter de opererer på. Under lanseringen av regjeringens oppdaterte veikart for grønt industriløft i fjor, fastslo Jonas Gahr Støre at norsk næringsliv skal gjennom den største omstillingen i moderne tid. Det grønne skiftet vil være krevende, men også by på muligheter, og statsministeren var klar på at regjeringen vil spille på lag med næringslivet for at de skal lykkes. Dette samarbeidet er nødvendig for å nå de ambisiøse målene som er satt. Innen 2030 skal norsk industri kutte klimagassutslippene med 55 prosent, samtidig som eksport fra fastlandet skal øke med 50 prosent.

Et av regjeringens viktige virkemidler for å nå disse målene er Siva – Selskapet for industrivekst. Vårt samfunnsoppdrag er å støtte bærekraftig industriell verdiskapning og produksjon i hele Norge. Gjennom 2023 har vi jobbet med å tydeliggjøre vår rolle og våre virkemidler samtidig som vi har videreført arbeidet med å effektivisere måten vi jobber på. Ved å tilpasse organisasjonen, prosessene og strukturene våre, skal vi sammen med resten av virkemiddelapparatet være i bedre stand til å gjennomføre vårt oppdrag. Vårt mål er å være en pålitelig ressurs og samarbeidspartner for industrien og næringslivet, med fokus på å akselerere utviklingen av gode ideer til bærekraftig og verdiskapende virksomhet.

Omstillingsambisjonene krever prioritering, engasjement, mot og vilje. Dette har vi mye av i Siva

Fremtidens utfordringer krever et nært og tillitsfullt samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Globale og komplekse utfordringer som klimaendringer, økonomisk usikkerhet og konflikter gjør at dette samarbeidet er viktigere enn noen gang. USA og EU har lagt frem nye virkemidler for å stimulere utviklingen av egen grønn industri. For at Norge skal nå klimamålene og forbli konkurransedyktige, må vi tilpasse og forsterke våre egne virkemidler. Det globale markedet krever bærekraftige løsninger, noe som betyr at norsk næringsliv må omstille seg for å fortsatt lykkes i internasjonal konkurranse. For å bidra til en rask og effektiv omstilling må vi lytte til industriaktørenes behov og tilpasse egne tjenester og verktøy deretter.

Omstillingsambisjonene krever prioritering, engasjement, mot og vilje. Dette har vi mye av i Siva, og jeg vil takke våre ansatte og samarbeidspartnere for innsatsen i året som har gått. 2023 var travelt, men vi er forberedt på at 2024 blir enda travlere, og vi ser frem til å bidra til bærekraftig industriutvikling over hele landet.

Fjoråret var spennende og innholdsrikt for Siva. Vår årsrapport presenterer et utvalg av høydepunktene.

Signatur til Jan Morten Ertsaas

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør