Skip to main content

Realisere næringspolitikk

På oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune skal Siva bidra til å realisere en offensiv, nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringspolitikk i regionen 

Troms og Finnmark særpreges med sin lange kystlinje, spredte bosetting, samisk kultur og arktiske klima. Det gir muligheter for næringsutvikling, men også noen utfordringer. 

Siva ønsker å skape livskraftige samfunn preget av optimisme og fremtidstro, slik at ikke minst ungdommen vil satse i landsdelen. Vi bidrar gjennom Regional samarbeidsavtale, og gjennom virkemidlene eierskap i innovasjonsselskaper, Siva eiendom, Norsk katapult, samt inkubasjons- og næringshageprogrammene. Med disse virkemidlene videreutvikler vi Siva-strukturen, og legger til rette for innovasjon og nytenkende, bærekraftig næringsutvikling. 

Oppdragsgiveransvaret for Inkubasjonsprogrammet og Næringshageprogrammet ble overført til Troms og Finnmark fylkeskommune 1. januar 2020. Et godt regionalt samarbeid mellom Siva og fylkeskommunen kombineres nå med et tydelig og forsterket nasjonalt strukturutviklingsmandat hos Siva. 

Da pandemien kom, ble det viktig å forsterke dette samarbeidet. Gjennom nasjonale ekstrabevilgninger ble det i enda sterkere grad mulig å fortsette og bistå bedrifter som er rammet av pandemien med kompetanse, nettverk og andre vekstfremmende tiltak.

Allerede få dager etter nedstengningen i mars 2020, fjernet Siva kravet om minimum 25 prosent egenfinansiering fra bedrifter i næringshage- og inkubasjonsprogrammene. Det ga mange av bedriftene 100 prosent rabatt på etterspurte innovasjonstjenester. Egenandelen ble finansiert fra Siva. Tilførsel av nye krisemidler i 2021 har ført til at dette tiltaket blir forlenget. 

Gjennom etablerte virkemidler har vi vist at tildelte krisemidler raskt kan settes i arbeid. Samtidig som en akutt krise skal håndteres, er det viktig å bruke anledningen til å bygge for fremtiden. Grønn plattform er en ny satsing som Norge vil kunne få stor nytte av. Her samarbeider virkemiddelaktørene om å støtte opp under mest mulig «grønn omstilling» i næringslivet i Troms og Finnmark. 

Næringshage- og inkubasjonsprogrammene har forlenget sin virkeperiode ut 2022. Arbeidet med å utvikle nye programmer som møter morgendagens behov med større fleksibilitet og dynamikk, er i gang. Erfaringer fra over 20 års programdrift, pandemi-året 2020 og utfordringene som blant andre Distriktsnæringsutvalget peker på i sin rapport, gir viktige bidrag til dette arbeidet. 

Eierskap i innovasjonsselskaper er ett av Sivas virkemidler for å legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Gjennom Sivas eierskap er de ulike innovasjonsselskapene bundet sammen i en nasjonal struktur, hvor kompetanse og nettverk kan deles mellom selskapene og innovasjonssystemene som de er en del av. 

Over halvparten av innovasjonsselskapene i Sivas portefølje fungerer som førstelinjetjeneste for én eller flere kommuner. I tillegg er det mange som håndterer andre oppdrag fra én eller flere kommuner og fylkeskommuner. 

En spørreundersøkelse blant styrelederne i de over innovasjonsselskapene der vi har en eierandel, viser at Siva oppleves som en eier med unik og relevant kompetanse, og at Sivas kompetanse på etablering og utvikling av innovasjonsselskaper er noe som øvrige eiere ikke besitter. 

Innovasjonsselskapene er viktige brikker i de regionale økosystemene for innovasjon. Når disse fungerer godt, kan det bidra til at aktører omstiller seg og tilegner seg kunnskap på en raskere og bedre måte. 

«Siva i Troms og Finnmark» gir et bilde av Siva-strukturen i regionen, samt hvordan vi jobber. Uansett hvordan tidene oppleves, vil Siva fortsette å være et stødig fundament for virksomhetene i Troms og Finnmark. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *